Kontaktpersoner

Ordförande:

Mikael Magnusson           bmv.magnusson@gmail.com

Kassör:

Tilman D. Thulesius         kassor.kfg@gmail.com

Styrelseledamöter:

Vice ordf – Anna Brixter
Sekreterare – Josefin Engström        josefinengstrom@hotmail.com
Ingalill Lindberg
Ingela Ryd
Susann Friede Thulesius           adjungerad

Dansledare:

Antonia Jacobeus
Bengt Svensson (bitr.)

Barn- och ungdomsledare:

Josefin Engström            josefinengstrom@hotmail.com
Paula Birgander (bitr.)

Musikledare:

Ingela Ryd

Dansinstruktör:

Antonia Jacobeus
Tilman D. Thulesius        0700097501

Klubbmästare:

Mats Högberg                  boatlife.nu@gmail.com
Johan Ryd

Revisorer:

Inge Lindberg
Ulf Lindberg

Valberedning:

Mats Högberg
Marita Rönnbäck            marita.kfg@hotmail.se

Kommunikation:

Anna Brixter
Tilman D. Thulesius

Kontaktformulär till föreningen

    Har du haft utlägg för föreningen?

    Vi har en särskild blankett som vi vill att du fyller i och skickar in med vederbörliga underlag ( kvitton o.s.v)

    Ladda ner filen och fyll i  Yrkan på ersättning KFG-ver2